Projekt KA107 złożony w roku 2019

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2022 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 lipca 2022 r.

  • W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2019 UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Białoruś, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Iran, Izrael, Jordania, Korea, Nepal, Palestyna, Rosja, Ukraina, USA. W przypadku Białorusi, Filipin, Korei, Palestyny, Ukrainy wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.
  • W 2022 roku umowa KA107/2019 została aneksowana, zostały przyznane fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Czarnogóra, Gruzja, Indonezja, Iran, Izrael, Jordania, Korea, Nepal, Palestyna, Ukraina, USA. W przypadku Korei, Palestyny, Ukrainy wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

 

  • W związku z technicznymi problemami w uniwersytetach partnerskich fundusze na przyjazdy z Indonezji, Izraela i Nepalu zostały przekierowane na realizację wyjazdów z UW dla nauczycieli akademickich i/lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wyżej wymienionych krajów.

Informacje o wymaganych dokumentach i zasadach konkursu dla nauczycieli akademickich i/lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są dostępne w zakładce poniżej.


Data publikacji: 10 lutego 2022