PROJEKT KA107/2018

PROJEKT KA107/2018

 

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2018 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Gruzja, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Korea, Palestyna, Rosja, RPA, Serbia, Tajwan, Ukraina, USA

W przypadku Bośni i Hercegowiny, Kanady, Iraku, Japonii, Korei, Serbii oraz RPA, wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

  • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
  • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 7 dni);
  • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 7 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2018 r. – 31 lipca 2020 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2020 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:

Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Szczegółowych informacji nt. projektu udzielają:

Anna Sadecka, anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 010 oraz

Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.

 

 

Konkurs dla nauczycieli akademickich – 2018/2019 bądź 2019/2020

  • termin składania dokumentów 14 grudnia 2018

 

Konkurs dla pracowników, szkolenia – 2018/2019 bądź 2019/2020

  • termin składania dokumentów 14 grudnia 2018

 

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2019/2020

  • termin składania dokumentów: 11 marca 2019, godz. 14:00

 

Zasady finansowania w projekcie KA107/2018

 

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie KA107/2018


Data publikacji: 15 lutego 2019