Program ZAWACKA – oferta wyjazdowa

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA.

Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą.

W celu uzyskania podpisu należy przesłać do BWZ na adres international@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „zgłoszenie z uczelni”, wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w lewym dolnym rogu przez osobę upoważnioną w jednostce:

  • studenci – kierownik jednostki dydaktycznej lub koordynator ds. mobilności powołany przez KJD (§ 6 ust. 4 pkt 2 Regulaminu Studiów);
  • pracownicy – kierownik jednostki organizacyjnej lub koordynator ds. mobilności powołany przez dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej (§ 60 Statutu UW);
  • doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej – dyrektor szkoły doktorskiej (§ 4 ust. 5 Regulaminów szkół doktorskich).

Formularz „zgłoszenie z uczelni” jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.


Data publikacji: 14 października 2020