Program PROM – konkurs wewnętrzny

Konkurs wewnętrzny jest organizowany, ponieważ każda instytucja może złożyć maksymalnie jeden wniosek do konkursu PROM.

Celem Programu jest: rozwój umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez krótkookresową wymianę stypendialną, rozwój kompetencji osób studiujących, doktorantów i doktorantek oraz kadry z kraju i z zagranicy poprzez realizację krótkookresowej międzynarodowej wymiany stypendialnej, wzrost jakości kształcenia dzięki realizacji krótkookresowych wymian osób studiujących, doktorantów i doktorantek oraz kadry z kraju i z zagranicy, wzrost liczby zrealizowanych krótkookresowych mobilności.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany FORMULARZ  zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 24.05.2024 r. do godz. 12.00.

Zasady i kryteria wyboru projektów


Data publikacji: 26 kwietnia 2024