Program im. Stanisława Ulama

Nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama trwa od 10 lutego do 10 maja 2022 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Więcej informacji na stronie NAWA

Procedura wnioskowania o stypendium im. Ulama jest opisana w regulaminie programu na stronie NAWA.

Dokument „Information on the commitments of the host institution” (załącznik do Ogłoszenia), który jest załącznikiem do wniosku składanego przez kandydata w systemie elektronicznym NAWA, musi być podpisany przez prawnego przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego – Prorektora UW ds. współpracy i spraw pracowniczych – prof. dr hab. Sambora Gruczę.

W związku z tym, uzupełniony, podpisany przez opiekuna stażu na UW i dziekana/prodziekana dokument prosimy przekazać do BWZ. Prosimy o załączenie wydruku wniosku przygotowanego przez kandydata lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego kandydata oraz opisu projektu.

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl na min. 3 dni robocze przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Prorektora UW ds. współpracy i spraw pracowniczych – prof. dr hab. Sambora Gruczę dokument „Information on the commitments of the host institution” zostanie następnie odesłany do Państwa emailem.


Data publikacji: 14 października 2020