Program im. Ulama – konkurs został zakończony.

Konkurs wniosków został zakończony.

Więcej informacji na stronie NAWA

Procedura wnioskowania o stypendium im. Ulama jest opisana w regulaminie programu na stronach NAWA.

Dokument „Information on the commitments of the host institution”, który jest załącznikiem do wniosku składanego przez kandydata w systemie elektronicznym NAWY, musi być podpisany przez prawnego przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z tym, uzupełniony, podpisany przez opiekuna stażu na UW i dziekana/prodziekana dokument prosimy przekazać do BWZ. Prosimy o załączenie wydruku wniosku przygotowanego przez kandydata lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego kandydata oraz opisu projektu.

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl na min. 3 dni robocze przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Information on the commitments of the host institution” zostanie następnie odesłany do Państwa emailem.

 


Data publikacji: 14 października 2020