Program Edukacja

 

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Obszary priorytetowe Programu Edukacja to:

  • edukacja włączająca,
  • zarządzanie w sektorze edukacji,
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • rozwój poradnictwa zawodowego,
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Działania UW:

W pierwszej edycji Programu Edukacja UW otrzymał łączną kwotę dofinansowania 93 020,00 EUR i realizuje projekt w ramach Komponentu II dotyczącego mobliności w szkolnictwie wyższym.

W ramach Programu Edukacja będą realizowane mobilności studentów i pracowników z partnerami z Norwegii i Islandii.

Konkurs zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Edukacja są dostępne na stronie Programu.


Data publikacji: 09 marca 2021