Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19 – nabór wniosków zakończony

Drukuj Drukuj

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie  najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA (akceptujemy również skan wniosku). Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie otrzyma stosowne pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

Kontakt w BWZ: pani Olga Gontarska, e-mail o.gontarska@uw.edu.pl.


Data publikacji: 14 października 2020