Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19 – nabór wniosków zakończony

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie  najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA (akceptujemy również skan wniosku). Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie otrzyma stosowne pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

Kontakt w BWZ: pani Olga Gontarska, e-mail o.gontarska@uw.edu.pl.


Data publikacji: 14 października 2020