Granty Interwencyjne NAWA 2022 r. –  NABÓR WEWNĘTRZNY UW ROZSTRZYGNIĘTY

1 września ruszyła 2 tura naboru wniosków w konkursie GRANTY INTERWENCYJNE 2022 r. Nabór wniosków jest prowadzony przez NAWA w 2 turach w trybie ciągłym:

  1. od 28 marca do 30 czerwca 2022 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),
  2. od 1 września do 15 listopada 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),

lub do wyczerpania alokacji.

 

Każdy wnioskodawca może w 2022 roku złożyć maksymalnie 3 wnioski w obu turach łącznie.

Z powodu naboru ciągłego w NAWA do wyczerpania funduszy, nabór wewnętrzny UW polega na złożeniu w BWZ opieczętowanych wniosków o wyrażenie zgody na udział w projekcie (do wyczerpania limitu 3 wniosków). Zgody udziela właściwy prorektor.

W pierwszej turze (28 marca – 30 czerwca 2022) 3 jednostki UW otrzymały zgodę Władz UW na złożenie wniosków w konkursie GRANTY INTERWENCYJNE 2022 r., w związku z tym obecnie nie ma możliwości składania kolejnych wniosków przez jednostki UW.
Kolejny nabór NAWA spodziewany jest w roku 2023.


Data publikacji: 14 października 2020