Granty Interwencyjne NAWA – druga edycja (aktualizacja) – nabór wniosków zakończony.

Cel Programu i zasady ogólne:

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Dopuszczalny czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy

Termin oraz forma składania wniosków:

  • Zainteresowane jednostki proszone są o przesłanie do BWZ wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu NAWA .
  • Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora BWZ: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl
  • Każda uczelnia może złożyć 3 wnioski.
  • Z powodu naboru ciągłego do wyczerpania funduszy nie odbędzie się konkurs wewnętrzny.
  • Decyduje kolejność złożenia wniosków w systemie teleinformatycznym NAWA.

Limit wniosków został wyczerpany.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

Kontakt w NAWA:
Pion Programów dla Naukowców
e-mail: grantyinterwencyjne@nawa.gov.pl
telefon: + 48 22 390-35-64

Kontakt w BWZ:
Joanna Wiszniewska, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl


Data publikacji: 14 października 2020