Granty Interwencyjne NAWA 2023 r. – nabór zamknięty

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych. Realizacja projektów w ramach Programu ma umożliwić naukowcom zdobycie nowej wiedzy, szczególnie zbadanie skutków oraz znaczenia ekstremalnego i naukowo ważnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu, lub opracowanie rozwiązania dla wywołanego przez nie problemu.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim. Wyjątek stanowią̨ pełnomocnictwa Wnioskodawcy stanowiące załączniki do Wniosku.

Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację Projektu ze strony Agencji może wynieść maksymalnie 300 000 (trzysta tysięcy) zł.

Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy i powinien rozpocząć się bezzwłocznie, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Wnioskodawcę pozytywnej decyzji dotyczącej finansowania.

Termin oraz forma składania wniosków:

  • Z powodu naboru ciągłego w NAWA do wyczerpania funduszy nie odbędzie się konkurs wewnętrzny;
  • Każda instytucja może złożyć 3 wnioski, dlatego o możliwości złożenia wniosku do NAWA z ramienia UW decyduje kolejność przesłania do BWZ opieczętowanych wniosków o wyrażenie zgody na udział w projekcie;
  • Zainteresowane jednostki proszone są o przesłanie do BWZ wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu NAWA
  • Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora BWZ: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl;
  • Dodatkowo w celu uzyskania pełnomocnictwa JM Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, należy przesłać do BWZ, dwa dokumenty: wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika projektu oraz wzór pełnomocnictwa NAWA podpisane przez dziekana / kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA link: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie

Kontakt w NAWA:
tel.+48/22 390 35 79, grantyinterwencyjne@nawa.gov.pl

Kontakt w BWZ:
Joanna Wiszniewska, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl


Data publikacji: 04 kwietnia 2023