Erasmus Mundus A2 SIGMA (daty realizacji: 15.07.2012 – 14.07.2016)

9 września 2016 r. Uniwersytet Warszawski złożył sprawozdanie końcowe, dotyczące realizacji projektu Komisji Europejskiej Erasmus Mundus A2 SIGMA: „Critical Skills Learning for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and EmployAbility in the Multicultural Environment of the Western Balkans”.
Partnerstwo składało się z 19 uczelni z Bałkanów Zachodnich i z Unii Europejskiej, UW pełnił rolę koordynatora. Łącznie przyznano 260 stypendiów dla studentów, doktorantów, badaczy i pracowników z uczelni bałkańskich i unijnych. Budżet projektu wynosił 3 863 657 euro. Więcej szczegółów o partnerach, celach i rezultatach projektu znajduje się tutaj.

Data publikacji: 05 lipca 2019