Erasmus Mundus A2 SIGMA Agile (daty realizacji: 15.07.2014 – 14.07.2018)

14 września 2018 r. Uniwersytet Warszawski złożył sprawozdanie końcowe, dotyczące realizacji projektu Komisji Europejskiej Erasmus Mundus A2 SIGMA Agile: „Critical Skills Learning for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and EmployAbility in the Multicultural Environment of the Western Balkans”.
Partnerstwo składało się z 20 uczelni z Bałkanów Zachodnich i z Unii Europejskiej, UW pełnił rolę koordynatora. Łącznie przyznano 169 stypendiów dla studentów, doktorantów, badaczy i pracowników z uczelni bałkańskich i unijnych. Budżet projektu wynosił 2 999 275,00 euro.
Więcej szczegółów o partnerach, celach i rezultatach projektu znajduje się tutaj.
Informacje na temat osiągniętych rezultatów znajdują się także na stronie projektu
Relacje absolwentów EMA2 SIGMA Agile

Data publikacji: 05 lipca 2019