Erasmus Mundus A2 SALAM2 (daty realizacji: 15.07.2013 – 15.07.2017)

We wrześniu br. Uniwersytet Warszawski (BWZ) złożył raport końcowy z koordynowanego projektu Erasmus Mundus Akcja 2 SALAM 2.
Projekt przeznaczony był dla studentów i pracowników z 16 uczelni partnerskich (7 z krajów UE oraz po 3 z Iranu, Iraku i Jemenu). Stypendia SALAM 2 otrzymało 103 uczestników, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i administracyjnych.
W ramach przyznawanych stypendiów, studenci i doktoranci mogli podejmować pełne studia drugiego lub trzeciego stopnia lub uczestniczyć w wymianie studenckiej na wszystkich poziomach studiów w uczelniach partnerskich; pracownicy uczelni uczestniczących w projekcie mogli wyjeżdżać na 6-miesięczne staże badawcze, na miesięczne wizyty szkoleniowe lub studyjne.
Więcej informacji nt. projektu SALAM 2 dostępnych jest na stronie www.salam.uw.edu.pl

Data publikacji: 05 lipca 2019