Dla studentów – Praktyki 2015/2016

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

PRAKTYKI  DLA  STUDENTÓW

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą

Zmiana w regulaminie Ogólnouniwersyteckich zasad kwalifikacji studentów i doktorantów UW
Kody dziedzin 
Typy organizacji 
Karta studenta Erasmusa+ 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów
Kody dziedzin 
Typy organizacji 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

Organizacje studenckie


Data publikacji: 08 lipca 2019