Welcome to Poland

Konkurs  „Welcome to Poland” na dofinansowanie projektów wspierających umiędzynarodowienie  polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie.

Termin naboru do konkursu mija 10 listopada 2021 roku o godz. 15.00. Wyniki naboru NAWA ogłosi do 30 kwietnia 2022 roku.

Wydziały i jednostki organizacyjne UW zainteresowane udziałem w konkursie „Welcome to Poland”, uprzejmie prosimy o przesłanie drogą e-mailową zgłoszenia wyrażającego chęć udziału w konkursie i skierowanie go do Biura ds. Wspomagania Rozwoju, do dnia 22.09.2021 na adres: bwr@uw.edu.pl.

Więcej informacji Newsletter BWR nr 127.


Data publikacji: 05 listopada 2020