„Solidarni z Ukrainą” – program dla studentów i doktorantów z Ukrainy finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Termin realizacji wizyt na UW: 1 lipca do 30 września 2022 r.

Program skierowany do osób, które były studentami lub doktorantami w Ukrainie w roku akademickim 2021/22 i przekroczyły granicę RP nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Uczestnicy zostaną zwolnieni z opłat za kształcenie oraz otrzymają stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Celem kursów dla studentów jest:

  • nauka języka polskiego z naciskiem na komunikację oraz słownictwo przydatne podczas studiów,
  • nauka języka angielskiego,
  • przygotowanie do studiów na Uniwersytecie Warszawskim, poprzez zaznajomienie ze strukturą, zasadami oraz możliwościami, jakie daje Uniwersytet,
  • adaptacja do nowych warunków,
  • wyposażenie w podstawową wiedzę na temat polskiej kultury oraz komunikacji w  środowisku wielokulturowym,
  • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych oraz cyfrowych, w tym m.in. umiejętności radzenia sobie ze stresem, odporności psychicznej, zarządzania czasem i organizacji pracy własnej, pracy w zespole,  technik uczenia się, obsługi systemów informatycznych istotnych w procesie kształcenia.

 

Celem programu dla doktorantów jest praca nad rozprawą doktorską .

Nabór: poprzez stronę https://ukraina.irk.edu.pl/pl/
Studenci:
[WA-UW] Kurs „Solidarni z Ukrainą” – NAWA – IRK
Doktoranci: [WA-UW] Solidarni z Ukrainą Wizyty Badawcze – IRK
Termin zgłoszeń: od 6 do 19 czerwca 2022 r.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

 


Data publikacji: 06 czerwca 2022