Doshisha University

Drukuj Drukuj

Uczelnia: Doshisha University

Adres strony internetowej:
https://intad.doshisha.ac.jp/exchange/exchange.html (wersja w języku japońskim)
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html (wersja w języku angielskim)

Liczba stypendiów, długość pobytu i termin stypendium: 1 stypendium jednosemestralne, pierwszy semestr 2021/22

Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego odpowiednio dla:

Center for Global Education (CGE) – Japanese Culture, Society, and Nature in English
TOEFL-ITP 500, TOEFL-iBT 61, TOEIC ® LISTENING AND READING TEST 630 or IELTS 5

Center for Japanese Language and Culture (Nichibun) – Japanese language and culture in Japanese
Potwierdzenie nauki języka japońskiego na uczelni  (poziom uniwersytecki) od min. roku w momencie zgłoszenia.

WAŻNE: Po przyznaniu nominacji nie ma możliwości zmiany programu

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami w pliku Check  list):

 • Studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu są do uzgodnienia z władzami jednostki
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do 24 marca
 • Formularze i dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom

Termin składania wniosków do BWZ: 12 lutego 2021 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator: Olga Gontarska
e-mail: o.gontarska@uw.edu.pl
Biuro Współpracy z Zagranicą

Uwagi:

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.