Konkurs uzupełniający KA171 (studia)

Informacja o zasadach kwalifikacji:

ZASADY KWALIFIKACJI (link)

Konkurs uzupełniający dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2023/2024 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

  • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 2 stypendia

 Wymagane dokumenty:

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium –  23 listopada 2023, godzina 16:00.

 Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.

Osoba kontaktowa: Joanna Wiszniewska-Owerko; joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl


Data publikacji: 14 listopada 2023