Konkurs „FotoErasmus+ 2023”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Biuro Współpracy z Zagranicą.

Konkurs polega na przesłaniu do Biura Współpracy z Zagranicą fotografii zrobionych w trakcie pobytu na studiach lub praktykach w ramach programu Erasmus+.

Fotografie należy wysłać na adres mailowy: erasmusbwz@uw.edu.pl. w terminie od 13.07.2023 r. do 15.09.2023 r. do godziny 23:59.

Zdjęcia otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Każdy uczestnik może wysłać od 1 do 10 fotografii.

Nagrodą w konkursie będzie publikacja fotografii w kalendarzu Biura Współpracy z Zagranicą na rok 2024 oraz karta upominkowa Empik o wartości 200 zł.

REGULAMIN KONKURSU foto Erasmus 2023
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie pracy konkursowej


We invite you to participate in the photo competition organized by the International Relations Office.

Send your photographs (from 1 to 10) taken during your Erasmus+ mobility for studies or internship to the International Relations Office at UW. P

Photographs should be sent to the e-mail address: erasmusbwz@uw.edu.pl. from July 13, 2023 to September 15, 2023, 11:59 p.m.

Photos received after this deadline will not be considered.

Each participant can send from 1 to 10 photos.

The winning photographs will be published in the calendar of the International Relations Office for 2024 and the winners will be awarded an Empik gift card worth PLN 200.

Competition Rules
Consent to the processing of personal data and the use of the competition entry

 

 

 

 

 

 

 


Data publikacji: 13 lipca 2023