NAWA ogłosiła konkurs na Granty Interwencyjne 2023 r.

Każda instytucja może złożyć 3 wnioski.

O możliwości złożenia wniosku do NAWA z ramienia UW decyduje kolejność przesłania do BWZ opieczętowanych wniosków o wyrażenie zgody na udział w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA link: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie


Data publikacji: 04 kwietnia 2023