IDUB – Nabór wniosków w Programie dofinansowania trwających przedsięwzięć

naukowych i dydaktycznych – dofinansowanie kosztów podróży

 

Nabór ciągły od 03.11.2022 do wyczerpania funduszy, ale nie później niż do 28.02.2023 do godz. 16:00.

Regulamin Programu oraz wniosek dostępne są na stronie II.1.2. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi – pilotaż 2

Informacji nt. konkursu udziela:
p. Ireneusz Grejcz
tel. +48 22 55 24 008
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl


Data publikacji: 18 listopada 2022