Pion dyplomacji publicznej NATO ogłosił możliwość składania wniosków o dofinansowanie na przyszłoroczne projekty (konferencje, seminaria oraz inne projekty) z zakresu dyplomacji publicznej, odnoszące się do roli i działalności Sojuszu.

Oferta skierowana jest do NGOs, think-tanków, uniwersytetów itp. w krajach członkowskich i partnerskich.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami po adresem:

https://www.nato.int/cps/en/natohq/63610.htm?utm_source=twitter&utm_medium=smc&utm_campaign=221031%2Bgrants

Termin składania wniosków do Operatora Programu to 30.11.2022 r.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.

Osoba kontaktowa w BWZ – p. Joanna Wiszniewska joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl