Granty Fundacji Rothschildów

Do 31 października 2022 można składać wnioski o granty do Fundacji Rothschildów.

Sszczegółowe informacje są dostępne na stronie The Rothschild Foundation Hanadiv Europe.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w The Rothschild Foundation Hanadiv Europe.


Data publikacji: 06 października 2022