IDUB – Nabór wniosków w Programie wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich

w ramach działania II.1.2 Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi: Program wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich – dofinansowanie kosztów podróży i pobytu.

Szczegóły:

  • Kto może wnioskować: przedstawiciele UW wyznaczeni przez jednostkę ubiegającą się o finansowanie
  • Czas trwania wizyt w instytucjach o znaczeniu strategicznym: 3-10 dni (włącznie z podróżą)
  • Termin realizacji wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich: 1.12.2022 – 30.09.2023
  • Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku: 50 000 zł
  • Termin składania oryginalnych wniosków: 05.09.2022 – 02.11.2022 do godziny 16:00
    • W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego
  • Miejsce składania wniosków: Biuro Współpracy z Zagranicą UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, bud. „Stary BUW”, pokój nr 207 – Sekretariat (II piętro).
  • Można także przesłać dokumenty drogą e-mailową z podpisem kwalifikowanym na adres international@adm.uw.edu.pl

Więcej informacji i wymagane dokumenty: II.1.2. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi – pilotaż – idub.uw.edu.pl


Data publikacji: 02 września 2022