Program „Solidarni z Ukrainą” – dodatkowy nabór dla doktorantów

 

Rozpoczął się dodatkowy nabór do programu „Solidarni z Ukrainą”, który będzie realizowany od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku i zostanie sfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Uniwersytet Warszawski otrzymał na ten cel 350 tys. zł.

Nabór przeznaczony jest dla doktorantów w celu prowadzenia prac nad rozprawą doktorską.

 

Program „Solidarni z Ukrainą” – dodatkowy nabór dla doktorantów z Ukrainy finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Termin realizacji wizyt na UW: od 1 sierpnia do 30 września 2022 r.

Program skierowany do osób, które były doktorantami w Ukrainie w roku akademickim 2021/22 i przekroczyły granicę RP nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Uczestnicy zostaną zwolnieni z opłat za kształcenie oraz otrzymają stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Celem programu dla doktorantów jest praca nad rozprawą doktorską.

Nabór: poprzez stronę https://ukraina.irk.edu.pl/pl/
Studenci: [WA-UW] Kurs „Solidarni z Ukrainą” – NAWA – IRK

Doktoranci: [WA-UW] Solidarni z Ukrainą Wizyty Badawcze – IRK
Termin zgłoszeń: od 11 do 22 lipca 2022 r.
Wyniki: do 29 lipca 2022 r.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Програма «Солідарні з Україною» – додатковий набір для докторантів (аспірантів) з України, що фінансується Національним агентством академічних обмінів (NAWA).

Термін реалізації програми у Варшавському університеті: з 1 серпня по 30 вересня 2022 року.

Програма призначена для осіб, які мають статус докторанта (аспіранта) в українському ВНЗ у 2021/22 навчальному році та перетнули кордон Республіки Польща не раніше 24 лютого 2022 року.

Учасники будуть звільнені з оплати за навчання та отримають стипендію у розмірі 1500 злотих на місяць.

Мета програми для докторантів (аспірантів): робота над докторською дисертацією.

Набір проводиться за посередництвом сайту:  https://ukraina.irk.edu.pl/pl/
Студенти: [WA-UW] курс «Солідарність з Україною» – NAWA – IRK
Докторанти (аспіранти): [WA-UW] Солідарність з Україною Дослідницькі візити – IRK
Термін подачі заявок: з 11 по 22 липня 2022 року.
Результати: 29 липня 2022 року.
Вирішальним є порядок подачі заявок.


Data publikacji: 12 lipca 2022