Rekrutacja do programu „Solidarni z Ukrainą”

 

6 czerwca rozpoczęła się rekrutacja do programu „Solidarni z Ukrainą”, który będzie realizowany od 1 lipca do 30 września 2022 roku i zostanie sfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Uniwersytet Warszawski otrzymał na ten cel 350 tys. zł.

 

„Solidarni z Ukrainą” – program dla studentów i doktorantów z Ukrainy finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Termin realizacji wizyt na UW: 1 lipca do 30 września 2022 r.

Program skierowany do osób, które były studentami lub doktorantami w Ukrainie w roku akademickim 2021/22 i przekroczyły granicę RP nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Uczestnicy zostaną zwolnieni z opłat za kształcenie oraz otrzymają stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Celem kursów dla studentów jest:

 • nauka języka polskiego z naciskiem na komunikację oraz słownictwo przydatne podczas studiów,
 • nauka języka angielskiego,
 • przygotowanie do studiów na Uniwersytecie Warszawskim, poprzez zaznajomienie ze strukturą, zasadami oraz możliwościami, jakie daje Uniwersytet,
 • adaptacja do nowych warunków,
 • wyposażenie w podstawową wiedzę na temat polskiej kultury oraz komunikacji w  środowisku wielokulturowym,
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych oraz cyfrowych, w tym m.in. umiejętności radzenia sobie ze stresem, odporności psychicznej, zarządzania czasem i organizacji pracy własnej, pracy w zespole,  technik uczenia się, obsługi systemów informatycznych istotnych w procesie kształcenia.

 

Celem programu dla doktorantów jest praca nad rozprawą doktorską .

Nabór: poprzez stronę https://ukraina.irk.edu.pl/pl/
Studenci:
[WA-UW] Kurs „Solidarni z Ukrainą” – NAWA – IRK
Doktoranci: [WA-UW] Solidarni z Ukrainą Wizyty Badawcze – IRK
Termin zgłoszeń: od 6 do 19 czerwca 2022 r.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

«Солідарні з Україною» – програма для студентів та докторантів (аспірантів) з України, що фінансується Національним агентством академічних обмінів (NAWA).

Термін реалізації програми у Варшавському університеті: з 1 липня по 30 вересня 2022 року.

Програма призначена для осіб, які мають статус студента чи докторанта (аспіранта) в українському ВНЗ у 2021/22 навчальному році та перетнули кордон Республіки Польща не раніше 24 лютого 2022 року.

Учасники будуть звільнені з оплати за навчання та отримають стипендію у розмірі 1500 злотих на місяць.

Мета курсів для студентів:

 • вивчення польської мови з особливим натиском на розвиток комунікативних навичок та збільшення словникового запасу, необхідного під час навчання;
 • вивчення англійської мови,
 • підготовка до навчання у Варшавському університеті шляхом ознайомлення зі структурою, правилами та можливостями, які пропонує університет:
 • адаптація до нових умов,
 • надання базових знань про польську культуру та комунікацію в багатокультурному середовищі;
 • покращення особистих, соціальних та цифрових компетенцій, у т.ч. навичок подолання стресу, психічної стійкості, тайм-менеджменту та організації власної роботи і роботи в команді, технік навчання, управління інформаційними системами, важливими в навчальному процесі.

 

Мета програми для докторантів (аспірантів): робота над докторською дисертацією.

 

Набір проводиться за посередництвом сайту:  https://ukraina.irk.edu.pl/pl/

Студенти: [WA-UW] курс «Солідарність з Україною» – NAWA – IRK

Докторанти (аспіранти): [WA-UW] Солідарність з Україною Дослідницькі візити – IRK

Термін подачі заявок: з 6 по 19 червня 2022 року.

Вирішальним є порядок подачі заявок.


Data publikacji: 07 czerwca 2022