„Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot”

 

Welcome Point, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, Samorząd Studentów UW oraz Samorząd Studentów Wydziału Orientalistycznego wspólnie zapraszają na drugą edycję obchodów dnia wielokulturowości na UW pod hasłem:

„Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot” w dniu 20 maja 2022 r. w godzinach 11:00-18:00 na terenie Kampusu Głównego UW.

Celem wydarzenia jest promocja różnorodności i wielokulturowości na Uniwersytecie Warszawskim oraz integracja polskich i zagranicznych studentów, a także pozostałych członków społeczności akademickiej.

W programie Miasteczka znajdą się 3 główne punkty:

– strefa z namiotami, w których studenci zagraniczni będą prezentować swoje różnorodne kultury (m.in. Egipt, Meksyk, Etiopia, Korea Południowa, Ukraina i wiele innych),

– prelekcje i panele dyskusyjne (aula im. Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym),

– strefa gastronomiczna z foodtrackami.

Więcej informacji na wydarzenie na Facebooku oraz naszej stronie internetowej.

 


Data publikacji: 13 maja 2022