Roczne stypendia na studia podyplomowe w Bawarii – 2022/23

Więcej informacji na temat warunków i zasad ubiegania się oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie UniRegensburg.

Termin składania wniosków: 1 grudnia 2021 r.

Kontakt:
Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Universitätsstraße 31 | D-93053 Regensburg
T +49 (0)941-943-5049 | F +49 (0)941-943-5051
doeppe@bayhost.de | www.bayhost.de | facebook


Data publikacji: 25 listopada 2021