Konkurs na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w ramach Programu KA107– STA

Konkurs zamknięty.

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu KA107 do następujących uczelni partnerskich:

  • Belarusian State University – Białoruś, Mińsk (1 stypendium)
  • Ateneo de Manila University – Filipiny, Quezon City (1 stypendium)
  • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University- Gruzja, Tbilisi (1 stypendium)
  • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
  • University of British Columbia – Kanada, Vancouver(1 stypendium)
  • Southern Federal University – Rosja, Rostov-on-Don (1 stypendium)
  • Ivan Franko National University of Lviv – Ukraina, Lwów (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada, godz. 14:00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, e-mail: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 

Formularze:

 


Data publikacji: 25 listopada 2021