Program Stypendialny SSHN na pobyt badawczy we Francji, 2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o możliwości aplikowania o stypendium na prowadzenie przez naukowców i doktorantów badań naukowych we Francji.

Czas realizacji stypendium: od 1 do 3 mies. od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Wysokość stypendium: 1704 euro/miesięcznie

Termin składania wniosków: 22 listopada 2021 r. godz. 12.00

Szczegóły procedury aplikacyjnej znajdują się tutaj


Data publikacji: 18 października 2021