Konkurs wewnętrzny na projekty w ramach Programu Partnerstwa Strategiczne

Konkurs wewnętrzny na projekty w ramach Programu Partnerstwa Strategiczne (Program Partnerstwa Strategiczne wcześniej nosił nazwę Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe).

Konkurs wewnętrzny jest organizowany, ponieważ uczelnia może złożyć maksymalnie trzy wnioski do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 30.11.2021 r.
Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone do: 15.12.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl
w terminie do 30.11.2021 r.


Data publikacji: 13 października 2021