Stypendia rządu Republiki Słowackiej

Rząd Republiki Słowackiej ogłasza nabór na stypendia dla studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, badaczy oraz artystów.

O stypendium mogą ubiegać się obywatele wszystkich krajów świata z wyjątkiem obywatelki Republiki Słowackiej.

Więcej informacji w broszurach:

lub na stronie internetowej programu NŠP.

Osoba kontaktowa w SAIA (Słowacka Agencja Informacji Akademickiej): Mr Ondrej Aradský, nsp-foreign@saia.sk;

Termin zgłoszeń na stypendia przyznawane w bieżącym roku akademickim 2021/22 upływa 31 października 2021.


Data publikacji: 07 października 2021