Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2021/2022

MIEJSCA DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW

 Semestr letni 2021/2022

Czas trwania wyjazdu (okres finansowania): 5 miesięcy.
Dostępne stypendia:

  • University of Haifa – Haifa, Izrael (2 stypendia)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Be’er Sheva, Izrael (2 stypendia)
  • The University of Jordan – Amman, Jordania (2 stypendia).

Wysokość stypendium: 700 EUR + dofinansowanie kosztów podróży –Izrael 360 EUR, Jordania 360 EUR.

Stypendia Erasmus będą przyznawane po zakwalifikowaniu studenta/doktoranta przez komisję rektorską ds. oceny wniosków stypendialnych, na podstawie kompletu dokumentów:

  • list motywacyjny w języku angielskim;
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka);
  • oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności);
  • wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd na studia (załącznik 1);
  • plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów).

Termin składania kompletu dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.

Kontakt: Sybilla Marinković, tel.+48  22 55 24 079,  email:  Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl

Informacja o zasadach kwalifikacji:

„Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107/2019 i KA107/2020 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2021/2022” wraz z pismem podpisanym przez PRSŻ.


Data publikacji: 06 października 2021