Stypendia GFPS-Polska dla studentów i doktorantów

Program jest skierowany do studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1. Oferta dotyczy semestralnego pobytu w Niemczech m.in: w Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Akwizgranie, Moguncji oraz w ponad 20 innych miastach. Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej. W ramach stypendium oferowane  jest nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny – w tym dwa obowiązkowe seminaria na początku i końcu semestru, jak również pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Szczegóły dostępne w ogłoszeniu.

 


Data publikacji: 27 września 2021