Programy DAAD dla jednostek badawczych i dydaktycznych

Dwa programy DAAD skierowane m.in. do polskich jednostek naukowych i dydaktycznych.

Program Go-East Summer Schools ma na celu zainteresowanie niemieckich studentów ofertą szkół wyższych w krajach Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Doświadczenia ostatnich lat istnienia programu wskazują, że uczestnictwo w nim to doskonała okazja do promocji szkoły wyższej wśród studentów z Niemiec. Informacje na temat szkół letnich uczestniczących w programie umieszczane są w bazie DAAD, a także udostępniane studentom w formie materiałów promocyjnych. W ramach programu Go-East Summer Schools niemieccy studenci mogą otrzymać stypendium na udział w wybranej przez siebie szkole letniej.
Termin zgłoszeń szkół letnich do programu upływa 8 listopada 2021 r.
Wszystkie informacje nt. uczestnictwa w programie

Program RISE (Research Internships in Science and Engineering) skierowany jest do doktorantów, pracowników naukowych oraz jednostek badawczych z całego świata, zainteresowanych współpracą z praktykantami z Niemiec. W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin:
– biologia
– chemia
– fizyka
– nauki o Ziemi
– inżynieria
– medycyna
Oferty praktyk można składać online do 15 października 2021 r.
Wszystkie informacje nt. uczestnictwa w programie


Data publikacji: 27 września 2021