Konkurs wewnętrzny na projekty w ramach programu NAWA SPINAKER

pasek

  • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 22.10.2021 r.
  • Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone do: 08.11.2021 r.

 Zgodnie z zasadami Programu SPINAKER każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 22.10.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

 

 


Data publikacji: 21 września 2021