Krótki program modułowy „Sociology of Elites:  Case Studies and methods”

 

Krótki program modułowy „Sociology of Elites:  Case Studies and methods”, organizowany przez Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca UW w ramach projektu NAWA “Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.  

Partnerami projektu są 4 partnerzy Sojuszu 4EU+: Uniwersytet Warszawski (koordynator projektu), Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu.

Zajęcia będą odbywać się w trybie online 2 razy w tygodniu w terminie 30 września – 15  października 2021.

Uczestnicy są zwolnieni z opłat.

Język instrukcji: angielski.

Program skierowany jest do studentów studiów magisterskich, doktorantów/ młodych badaczy.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV, listu rekomendacyjnego i krótkiego opisu zainteresowań badawczych (maksymalnie 1 strona) drogą e-mailową do pana dr Andrzeja Turkowskiego: andrzej.turkowski@uw.edu.pl

Termin zgłoszeń: 24 września 2021


Short module programme „Sociology of Elites:  Case Studies and methods”, organised by Prof. Robert Zajonc Institute for Social Studies, University of Warsaw, in the framework of NAWA project “Academic Partnership for Innovation in Teaching and Learning” (API) – International Academic Partnerships Programme.

Project partners are four 4EU+ partners: University of Warsaw (project coordinator), Charles University in Prague, Sorbonne University, University of Heidelberg.

Classes will be conducted online in the period 30 September – 15  October 2021, twice a week.

Participation is free of charge.

Language of instruction: English.

The programme is targeted at master and doctoral students/ young researchers.

 

Applicants are asked to send their CV, a letter of recommendation from their supervisor, and a short (1 page) description of their research to the following email address: andrzej.turkowski@uw.edu.pl

Application deadline: 24 September 2021

 


Data publikacji: 14 września 2021