Visegrad–Taiwan Scholarships

Program przewiduje stypendia dla wybranych doktorantów, a także badaczy w stopniu doktora, na prowadzenie badań na blisko trzydziestu wiodących tajwańskich uniwersytetach i instytucjach badawczych.

Całkowite wsparcie wynosi 40 miesięcy stypendium, idealnie równo podzielone między obywateli wszystkich krajów V4. Stypendyści mogą otrzymać wsparcie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 1000 euro miesięcznie oraz jednorazowe dofinansowanie kosztów podróży w wysokości 1000 euro, natomiast strona tajwańska w całości pokrywa czesne.

Program będzie również wspierał tajwańskich stypendystów Qianlima przybywających do regionu V4, gdzie MFW zapewni ryczałtowe wsparcie uczelniom goszczącym.

Termin składania wniosków to 30 września 2021. Pierwsze stypendia już na początku 2022 r.

Więcej informacji na stronie MFW.


Data publikacji: 19 sierpnia 2021