CPRDiP ogłasza nabór wniosków w konkursie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 zdalnie”

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza nabór wniosków w konkursie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 zdalnie”. Najważniejsze informacje poniżej:

Polsko Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 zdalnie

 • Kto może złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia:
  • Szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, samorządy lokalne.
 • Kto może uczestniczyć w wymianie?
  • Młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych  oraz szkół wyższych w Polsce i w Federacji Rosyjskiej. Wymaga się min. 10, a maks. 20 uczestników z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów).
 • Na czym ma polegać realizowany projekt?
  • Zorganizowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej 4 spotkań uczniów/studentów z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą swobodnie się ze sobą kontaktować.
  • Temat przewodni ustala wnioskodawca.
 • Na co można przeznaczyć środki z dotacji?
  • Na pokrycie kosztów – 10% na koszty administracyjne, a 90% na koszty merytoryczne
   • wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych
   • koszt podróży
   • koszt zakwaterowania i wyżywienia
   • koszt wynajmu pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
   • koszt tłumaczenia
   • koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   • koszt druku i publikacji. udokumentowania przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia
   • biletów wstępu do instytucji kultury
   • transportu lokalnego
   • wynagrodzenie księgowego
   • koszt materiałów biurowych
   • koszt usług pocztowych
   • koszt usług kserograficznych
  • Dotacja nie może przekroczyć 80% budżetu projektu, zatem minimum 20% wkład własny.
 • Kto decyduje o wyborze?
  • Komisja powołana przez Dyrektora Centrum w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.
 • Termin składania wniosków to 16 sierpnia 2021 r. a projekt trzeba zrealizować najpóźniej do 31 października 2021 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie CPRDiP.


Data publikacji: 28 lipca 2021