Program stypendialny Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Badawczego Nauk o Kulturze Uniwersytetu Sztuki i Designu w Linzu

Stypendia na semestralne pobyty badawcze w roku akademickim 2021/2022 dla badaczek i badaczy z tytułem doktorskim (Research Fellowship) oraz naukowczyń i naukowców ze znaczącym dorobkiem naukowym (Senior Fellowship).

Stypendium na pokrycie kosztów wynosi miesięcznie do maksymalnej kwoty 2325 Euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 lipca 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone 7 grudnia 2021 r.

Dalsze informacje znajdują się na stronie www.austria.org.pl w zakładce GRANTY.


Data publikacji: 24 czerwca 2021