Program Polskie Powroty 2021

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 29 lipca 2021 r., do godz. 15: 00: 00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA. Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie otrzyma stosowne pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

Kontakt w BWZ: Joanna Wiszniewska, e-mail: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl


Data publikacji: 01 czerwca 2021