Szkoła letnia Uniwersytetu Sorbońskiego „Towards a Green & Sustainable World”

Szkoła letnia Uniwersytetu Sorbońskiego „Towards a Green & Sustainable World”, 7 czerwca – 9 lipca 2021 r., organizowana w ramach projektu NAWA  „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API), koordynowanego przez UW

Uniwersytet Sorboński zaprasza do udziału w szkole letniej prowadzonej w formule zdalnej „Towards a Green & Sustainable World”, w terminie 7 czerwca – 9 lipca 2021 r., organizowanej w ramach projektu NAWA  „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API), koordynowanego przez UW.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • studenci 3 roku studiów licencjackich lub 1. roku studiów magisterskich,
  • dziedziny: chemia, chemia z fizyką, nauki o ziemi,
  • dobra znajomość jęz. angielskiego.

Zgłoszenia należy przesłać do pana dr Bartłomieja Michałowicza w terminie do 21 maja b.r.: michalowicz@uw.edu.pl

Towards a Green & Sustainable World_announce


Data publikacji: 19 maja 2021