Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – stypendia dla studentów

Uczelnia: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Adres strony internetowej: https://www.tsu.ge/en

Liczba stypendiów, długość pobytu i termin stypendium:

2 stypendia jednosemestralne, pierwszy semestr 2021/22

Dla kogo: studenci studiów licencjackich, którzy ukończyli I rok studiów i studiów magisterskich

 

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

 

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej;
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych i utrzymania pokrywa student;
 • TSU zapewni wsparcie w zakresie zakwaterowania i może przyznać stypendium:

https://www.tsu.ge/en/foreign-relations/page/2012

Info: https://www.tsu.ge/en/foreign-relations/page/Inbound-Mobility

 

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat,
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego

 

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną:

 1. List nominacyjny wystawiony przez BWZ
 2. Transkrypt ocen
 3. CV
 4. List motywacyjny
 5. Kopia paszportu
 6. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego:

B2 level, nie jest wymagany oficjalny certyfikat (TOEFL/IELTS) wystarczy potwierdzenie wystawione przez lektora UW

 1. zdjęcie (3 cm x 4 cm)
 2. ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia w Gruzji (dokument można dostarczyć na 3 dni przed przyjazdem)

 

Uwagi:

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu są do uzgodnienia z władzami jednostki
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.

 

Termin składania wniosków do BWZ: 12 maja 2021 r.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej – adres email poniżej.

Koordynator: Ireneusz Grejcz

e-mail: international@adm.uw.edu.pl


Data publikacji: 29 kwietnia 2021