Nowa strona internetowa projektu EDSSI już dostępna!

Uniwersytet Warszawski jest dumnym partnerem w projekcie European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI).
Nowa strona internetowa projektu jest już dostępna!

Infrastruktura – obecnie w trakcie rozwoju – umożliwi europejskim instytucjom szkolnictwa wyższego i dostawcom usług dla studentów umożliwi rzetelną wymianę danych w ramach programu Erasmus+ i zapewni bezpieczny dostęp do narzędzi elektronicznych i usług w zakresie mobilności.


Data publikacji: 20 kwietnia 2021