Erasmus+ – webinaria informacyjne

 

Webinaria informacyjne na temat Partnerstw w zakresie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego (Cooperation Partnerships), konkurs 2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webinariach informacyjnych poświęconych Partnerstwom w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 (konkurs wniosków 2021). Przedstawione zostaną podstawowe informacje o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu oraz wskazówki od beneficjentów doświadczonych w realizacji projektów tego typu w ramach Programu Erasmus+ 2014-2020.
Spotkanie jest skierowane do osób z całej Polski:
  • pracowników dydaktycznych uczelni ze wszystkich dyscyplin, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego,
  • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia,
  • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów,
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych.
Webinaria odbędą się w dniach 20, 21 i 29 kwietnia 2021 r., program.
Rejestracja poprzez stronę: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Partnerstwa-wspolpracy-szkolnictwo-wyzsze do 13 kwietnia br.

Data publikacji: 29 marca 2021