Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuściło Unię Europejską

W dniu 1 lutego 2020 roku Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuściło Unię Europejską na postawie umowy wyjścia. Z końcem roku 2020 zakończył się okres przejściowy, zakładający utrzymanie stosunków między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską na dotychczasowych warunkach. Poniżej prezentujemy informacje o zmianach po 01 stycznia 2021 roku: 

  1. Wymiana studentów i pracowników UW w ramach programu Erasmus+ będzie obywać się na dotychczasowych zasadach do końca roku akademickiego 2021/2022. Oznacza to, że uczelnie brytyjskie będą nadal przyjmować studentów i pracowników UW na podstawie umów Erasmus+, a osobom wyjeżdżającym będzie przysługiwać dofinansowanie kosztów utrzymania w związku z pobytem w kraju docelowym.  
  1. Rząd Zjednoczonego Królestwa planuje wdrożyć nowy program umożliwiający mobilność akademicką – program im. Alana Turinga (Turing Scheme). Szczegółowe informacje dotyczące nowego programu nie są jeszcze znane.  
  1. Do dnia 30 września 2021 roku granicę brytyjską będzie można przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego. Po tej dacie przekraczanie granic możliwe będzie wyłącznie na podstawie ważnego paszportu. Więcej: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/podrozowanie-po-1-stycznia-2021-r.  
  1. Osoby posiadające kartę EKUZ nadal będą mogły korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w czasie tymczasowego pobytu na terytorium Zjednoczonego Królestwa na dotychczasowych zasadach. Więcej: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/podrozowanie-po-1-stycznia-2021-r. 
  1. Jeśli planowana długość pobytu studenta na terenie Zjednoczonego Królestwa wynosi ponad 6 miesięcy, konieczne będzie złożenie wniosku o wizę studencką. Więcej informacji w broszurze „The UK’s points-based immigration system. An introduction for EU students” oraz na stronie internetowej https://www.gov.uk/student-visa. 

Stan na dzień 29.01.2021 r.  

 


Data publikacji: 02 lutego 2021