NAWA – nabór do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

NAWA zaprasza studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich do składania wniosków poprzez system elektroniczny NAWA. Do wniosku należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą.

W celu uzyskania podpisu należy przesłać do BWZ  wyraźny skan formularza „Zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Regulamin programu dostępny jest na stronie NAWA.

Nabór wniosków  trwa do 18 grudnia 2020 r., godz. 15:00 czasu polskiego, chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę.

Data publikacji: 05 listopada 2020