Granty Interwencyjne NAWA 

Każda uczelnia może złożyć 3 wnioski.
Z powodu naboru ciągłego do wyczerpania funduszy nie odbędzie się konkurs wewnętrzny na UW.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o przesyłanie wniosków o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu NAWA .
Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora BWZ:  o.gontarska@uw.edu.pl

Nabór ciągły poprzez system teleinformatyczny NAWA trwa do 31 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 lub do wyczerpania alokacji, o której mowa w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Programu Granty Interwencyjne znajdują się tutaj .

granty


Data publikacji: 12 października 2020