UW nagrodzony za osiągnięcia w programie Erasmus+

 

Ok. 8000 wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników oraz blisko 5500 przyjazdów. Niemal 70 projektów o łącznej wartości blisko 55 mln euro dotyczących mobilności, metod i treści kształcenia oraz zarządzania uczelnią. Tak liczbowo można podsumować 6-letni udział UW w programie Erasmus+. Za osiągnięcia i aktywność w Programie uczelnia otrzymała nagrodę specjalną w kategorii szkolnictwo wyższe podczas III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji.

Erasmus+ to realizowany w latach 2014-2020 unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Dzięki niemu studenci, doktoranci i absolwenci  mogą wyjechać na część studiów lub praktykę za granicę. Z możliwości wyjazdu korzystają też pracownicy. Ci, którzy zajmują się dydaktyką, mogą poprowadzić zajęcia w zagranicznych instytucjach, a osoby niebędące nauczycielami akademickimi mają okazję zapoznać z rozwiązaniami uczelni partnerskich i podzielić się doświadczeniami.

Realizacja programu wiąże się jednak nie tylko z indywidualnymi korzyściami dla studentów, doktorantów i pracowników. Wpływa również na rozwój całego uniwersytetu.

UW nagrodzony za osiągnięcia w programie Erasmus+

 

 


Data publikacji: 06 października 2020