Komunikat w sprawie przyjazdów krajowych i zagranicznych

 

Z dniem 1 września br. dozwolone są przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, przy czym ostateczną decyzję o przyjęciu konkretnej osoby podejmuje kierownik jednostki, uwzględniając:

– stan epidemiczny kraju/regionu, z którego planowany jest przyjazd,

– możliwość podróżowania,

– wymagania dot. kwarantanny w Polsce,

– możliwość zapewnienia zakwaterowania zgodnego z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w obiektach UW lub w innym miejscu,

–  zasadność i możliwość pokrywania kosztów ewentualnego przedłużonego przymusowego pobytu w Polsce.

Przyjazdy są zatem organizowane zgodnie z bieżącymi przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia osoby planującej przyjazd, w krajach tranzytowych oraz w Polsce oraz rekomendacjami sanitarnymi GIS.

Studenci z zagranicy skierowani na UW przez zagraniczne uczelnie partnerskie na część programu studiów, staż  lub praktykę nie zostaną zakwaterowani w obiektach UW ze względu na niemożność zapewnienia warunków zgodnych z rekomendacjami sanitarnymi GIS.

Przyjazdy studentów uczelni spoza Europy są zawieszone w pierwszym semestrze 2020/21 lub przełożone na drugi semestr.


Data publikacji: 14 września 2020