Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.

Komisja Europejska ogłosiła dodatkowy konkurs w sektorze szkolnictwa wyższego w Akcji 2 – Partnerstwa  na  rzecz  gotowości  do  edukacji  cyfrowej. Celem tych projektów jest przygotowanie  systemów  kształcenia  i  szkolenia  na  podjęcie  wyzwań  związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli  w  rozwijaniu  umiejętności  cyfrowych  i  ochrona  integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.

Projekty będą realizowane na takich samych zasadach jak „standardowe” Partnerstwa strategiczne, z tą różnicą, że mogą trwać od 1 roku do 2 lat.

Termin składania wniosków upływa 29 października 2020 r.


Aby pomóc Państwu w przygotowaniu złożenia wniosku FRSE serdecznie zaprasza do udziału w webinarium informacyjnym, które będzie miało miejsce 17 września, w godz. 10:00 – 13:30. W trakcie spotkania online omówiona zostanie charakterystyka Partnerstw w kontekście nowego konkursu, zasady finansowe, kryteria oceny i formularz wniosku. Gościem specjalnym będą koordynatorki projektu GLOCAL – innowacyjne kształcenie przyszłych inżynierów odpowiadające na problemy współczesnych miast, dr hab. inż. Dorota Krawczyk i dr Dorota Gawryluk z Politechniki Białostockiej, które opowiedzą o swoim projekcie i o tym jak projekt Partnerstw strategicznych może przygotować uczelnię do kształcenia zdalnego.

program wydarzenia
link do rejestracji


Tych z Państwa, którzy chcieliby skonsultować swój pomysł na projekt bardziej szczegółowo FRSE zaprasza na konsultacje indywidualne. Możliwe są  konsultacje zarówno online jak i w trybie stacjonarnym w siedzibie FRSE.
Konsultacje odbędą się 6 października, link do rejestracji: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/a4f3ced4679f5fd35d8b84389edcb1fc.
Konsultacje trwają 60 min.


Data publikacji: 08 września 2020